Customer Service Manager Bob, Customer Service Manager

 

Ik ben mijn loopbaan bij ECS begonnen op 2 januari 2008. Ik ben bij ECS komen werken om een groepage afdeling te starten. Alvorens daar te beginnen, ben ik aan de Customer Service Zeebrugge Continent begonnen als team leader. Uiteindelijk ben ik niet meer aan de groepage begonnen en heb ik mij verder ontwikkeld op de Customer Service afdeling.

 

Na verloop van tijd werd ik ook verantwoordelijk voor de Customer Service UK en Ierland, ook in Zeebrugge. Uiteindelijk zijn daar ook Le Havre en Venlo bij gekomen. Nu is er een structuur met 1 manager, 2 team leaders op de 2 verschillende locaties en alle teams daaronder.

 

Bij ECS is het belangrijk om te tonen, dat je verantwoordelijkheid wil en kan nemen. Op die manier laat je aan de organisatie weten, dat je een bepaalde ambitie hebt. Dit, gecombineerd met juiste doelen stellen met de leidinggevende, geeft de mogelijkheden om door te groeien. Zowel in de lengte als in de breedte van de organisatie.

ECS geeft goede mogelijkheden om jezelf te ontplooien middels opleidingen, die zeer praktijk gericht zijn. Door hier de juiste lessen uit te trekken, groei je verder in de organisatie.

Bob:  "Bij ECS is het belangrijk om te tonen, dat je verantwoordelijkheid wil en kan nemen."

 

Medewerkers aan de Customer Service worden opgeleid om zelfstandig hun taak te kunnen doen. Het is belangrijk te beseffen, dat iedereen een belangrijk deel van de transportketen is en dat samenwerking met de verschillende afdelingen intern en klanten extern van groot belang is voor het resultaat van de firma. Iedereen dient met de juiste professionele, proactieve houding problemen te lijf te gaan, om deze zo goed mogelijk op te lossen. Teamwerk is hier van groot belang.