Duurzame en betrouwbare logistiek aanreiken

ECS streeft op alle mogelijke manieren naar een duurzame en efficiënte transitie van het goederentransport. Als bedrijf zien we het als onze missie om een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving, het economische welzijn en de sociale cohesie, met respect voor het milieu. We noemen dat CSR Logistics: Creating Sustainable & Reliable Logistics.

Duurzaamheid vormt de kern van onze missie

Creating Sustainable and Reliable Logistics, CSR Logistics, vormt de kern van onze missie. Als logistiek dienstverlener erkent ECS de milieu-impact van zijn activiteiten en nemen we onze verantwoordelijkheid om oplossingen aan te dragen. Onze dagelijkse activiteiten en bedrijfsbeslissingen zijn al jarenlang gericht op continue verbetering en het benutten van de mogelijkheden en initiatieven om CSR Logistics naar een nieuw niveau te tillen.

CSR Logistics

Aangezien het wegtransport verantwoordelijk is voor zowat een vijfde van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU, kan de vermindering van de CO₂-uitstoot worden beschouwd als een van de belangrijkste uitdagingen voor de logistieke sector. Duurzaamheid vormt dan ook de kern van onze missie en is sterk verankerd in onze dagelijkse activiteiten. We streven er voortdurend naar kosteneffectieve, betrouwbare en milieuvriendelijke logistieke oplossingen aan te reiken.

  • Het aantal km over de weg verminderen
  • Het aantal km met de trein verhogen
  • Lege kilometers optimaliseren

groene logistieke oplossingen

Maatschappelijke en duurzaamheidsambities

Binnen onze visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid omarmen we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, die door de Verenigde Naties zijn opgesteld als ‘blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen in 2030’. Daarnaast onderschrijven we ook de Green Deal-ambities van de EU.

Een gezond & aangenaam leven

Met behulp van vitaliteits- en welzijnsprogramma’s helpen we onze medewerkers een gezond en aangenaam leven te leiden.

Inclusieve en duurzame cultuur

Door te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers creëren we een inclusieve en duurzame cultuur.

Meerwaarde voor de klant

We blinken uit door onze langetermijnvisie en creëren aangename, veilige en gelijke werkomstandigheden die onze klanten een meerwaarde bieden.

Duurzame logistiek

We investeren in innovatie en infrastructuur om een duurzame logistiek te stimuleren.

Actie voor het klimaat

We ondernemen actie tegen de klimaatverandering en verminderen voortdurend onze CO₂-uitstoot.

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Als onderneming en als mensen voelen we ons moreel verplicht om iets terug te doen voor de gemeenschap en om belangrijke sociale kwesties aan te pakken. Met CSR@ECYES, een initiatief dat door onze medewerkers is opgezet en de steun krijgt van het directiecomité, kan elke medewerker een liefdadigheidsevenement lanceren om geld in te zamelen voor een goed doel, om liefdadigheidsinstellingen of gemeenschapsorganisaties te steunen.

Duurzaamheidsrapport

Ons engagement voor een groenere toekomst vormt de kern van alles wat we doen. Duurzaamheid is verankerd in onze strategie, waarin passende doelstellingen zijn vastgelegd die beantwoorden aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen, de toekomstige regelgeving en de leveranciersverwachtingen. Hoe we dat doen, is gedocumenteerd in ons duurzaamheidsrapport. Met dit rapport wil ECS op transparante manier communiceren over zijn strategie en de impact ervan voor de stakeholders, de samenleving en het milieu.

Duurzaamheidsrapport 2019 downloaden
Ecovadis CSR Rating 2019 downloaden
Ecovadis CSR Performance Overview 2019 downloaden

Duurzaamheidsrapport 2022 downloaden
Ecovadis CSR Performance Overview 2022 downloaden

QESH

Aan de basis van al onze diensten ligt een kwalitatieve, milieuvriendelijke, veilige en gezonde mindset, die verankerd is in ons kwaliteitsmanagementsysteem, zodat we al deze aspecten continu kunnen verbeteren.