Hoogwaardige diensten leveren op een veilige & gezonde manier

Aan de basis van al onze diensten ligt een kwalitatieve, milieuvriendelijke, veilige en gezonde mindset, die verankerd is in ons kwaliteitsmanagementsysteem, zodat we al deze aspecten continu kunnen verbeteren.

Onze certificaten

ECS wil zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de kwaliteit, het milieu, de gezondheid en de veiligheid van al onze werknemers, klanten, partners en de gemeenschappen waarmee we zaken doen. Dat uit zich onder meer in de volgende certificaten, verstrekt door externe partijen.

Kwaliteitsmanagement-systeem

Het kwaliteitsmanagementsysteem van ECS is al sinds 2009 ISO9001-gecertificeerd. Dat garandeert de continue verbetering van de bedrijfsprocessen, productiviteit, winstgevendheid en klanttevredenheid.

Voedselveiligheid

We hebben meerdere (voedsel)veiligheidsnormen waar we ons aan houden. Al onze logistieke activiteiten voor (voedsel)producten, zoals transport, opslag, distributie, laden en lossen worden hierin geauditeerd.

Supply Chain

Intermodaal

Douaneveiligheid

AEO bevestigt dat ECS een betrouwbaar bedrijf is dat de veiligheid van de internationale supplychain waarborgt en legitieme handel faciliteert, en dat we een betrouwbare douanepartner zijn die de nodige douanevereenvoudigingen toepast.

Supply Chain

Intermodaal

Milieu-, gezondheids- & veiligheidsprogramma

Het milieu-, gezondheids- en veiligheidsprogramma dat we toepassen, is gebaseerd op de ISO9001 en ISO14001-norm. Alle aspecten worden geaudit en beoordeeld door interne en externe partijen.

Ons beleid en onze procedures

Ons bedrijfsbeleid en onze procedures bepalen de gedragsregels binnen onze organisatie, waarin zowel de verantwoordelijkheden van de werknemers als de werkgevers zijn vastgelegd.

QESH Policy

Met dit beleid wil ECS zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de kwaliteit, het milieu, de gezondheid en de veiligheid van al onze werknemers, klanten, partners en de gemeenschappen waarmee we zaken doen.

Incidentprocedure

Deze procedure zorgt ervoor dat bij een incident, ongeval of bijna-ongeval een consistent proces in gang wordt gezet met specifieke verantwoordelijken om het incident onmiddellijk af te handelen.

Klachtenbeleid

We streven ernaar om op transparante en verantwoordelijke manier te werken en zo het vertrouwen en respect van al onze stakeholders te winnen. Daarom behandelen we elke klacht onmiddellijk op een beleefde, hoffelijke, professionele en respectvolle manier.

Anticorruptiebeleid

Ons beleid schrijft voor om altijd op eerlijke en ethische manier zaken te doen. We tolereren geen enkele vorm van omkoping of corruptie en verbinden ons ertoe om professioneel, eerlijk en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties.

Whistleblower Procedure

Privacy Policy