Een duurzame logistiek aanreiken

De logistieke sector is verantwoordelijk voor zo’n 10% van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Bovendien blijft het goederenvervoer toenemen en is het nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. De uitstoot van broeikasgassen terugdringen in de logistieke sector is essentieel om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. Daarom vormt ons engagement voor een groenere logistiek de kern van onze strategie.

Groene logistieke oplossingen

Als logistiek dienstverlener erkent ECS de milieu-impact van zijn activiteiten en nemen we onze verantwoordelijkheid om zelf een deel van de oplossing te worden. Duurzaamheid vormt dan ook de kern van onze missie en is sterk verankerd in onze dagelijkse activiteiten. We streven er voortdurend naar kosteneffectieve, betrouwbare en milieuvriendelijke logistieke oplossingen aan te reiken.

  • Het aantal km over de weg verminderen
  • Het aantal km met de trein verhogen
  • Lege kilometers optimaliseren

We benutten verschillende mogelijkheden en initiatieven om CSR Logistics naar een nieuw niveau te tillen en onze activiteiten continu en duurzaam te verbeteren:

  • De verschuiving bevorderen van de weg naar het spoor en de korte vaart
  • Het aantal lege kilometers beperken
  • Supplychainoplossingen verbeteren
  • Routes optimaliseren met AI om emissies te verminderen
  • Onze infrastructuur moderniseren en koolstofvrij maken
  • Investeren in magazijnen die via het spoor bereikbaar zijn
  • Samenwerken met wegtransportbedrijven en rederijen die alternatieve brandstoffen gebruiken voor leveringen aan distributiecentra en consumenten

Onze experts in duurzame logistiek werken kosteneffectieve en groene logistieke oplossingen uit. Zo helpen we onze klanten om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen én een concurrentievoordeel te behalen.

Neem contact op met onze experts