Om het welzijn van het personeel te verbeteren en uitval door rugklachten te verminderen, biedt logistieke speler ECS sinds kort een ergocoachingtraject aan voor mecaniciens en chauffeurs. Zij leren op vrijwillige basis hoe ze hun job kunnen uitvoeren met zo weinig mogelijk lichamelijke belasting. Later dit jaar volgt een gelijkaardig traject voor bedienden.

Werknemers van ECS, de marktleider op het vlak van supply chain en intermodaal transport met hoofdkantoor in Zeebrugge, kunnen sinds kort deelnemen aan een ergocoachingtraject. Gedurende zeven sessies krijgen ze zowel individueel als in groep tips om hun job uit te voeren zonder daarbij hun lichaam te forceren. 

De sessies zijn op vrijwillige basis en worden georganiseerd in samenwerking met sociaal secretariaat Liantis en marketingagentschap Springbok. In totaal schreven 15 mecaniciens zich in voor de sessies. Het initiatief werd opgestart vanuit de afdeling HR, met het oog op het welzijn van de medewerkers. “We proberen welzijn vanuit een breed perspectief aan te pakken, met fysieke en mentale ondersteuning om duurzame jobs te creëren voor al onze medewerkers”, aldus ​ HR-director Griet Van Reeth.

Preventieplan
​Het ergocoachingtraject kadert binnen een globaal preventieplan dat ECS opstelde om de veiligheid en het welzijn van de medewerkers te verbeteren. “Uit gesprekken met de verschillende afdelingshoofden bleek dat er veel uitval is bij mecaniciens en chauffeurs door rugklachten. Daarom werd ergocoaching als prioriteit opgenomen binnen het preventieplan”, legt QESH (Quality, Environment, Safety and Health) & Prevention Manager bij ECS Tinneke Van Thienen uit.

" We proberen welzijn vanuit een breed perspectief aan te pakken, met fysieke en mentale ondersteuning om duurzame jobs te creëren voor al onze medewerkers "
Griet Van Reeth, HR Director

Het eerste ergocoachingtraject richt zich op technics, de technici die actief zijn in de garages en onder meer instaan ​ voor het onderhoud van containers, vrachtwagens en koelinstallaties. Voor hen werd een individueel traject uitgestippeld waarbij een ergonoom hen volgde bij het uitvoeren van hun dagdagelijkse taken. Op basis daarvan kregen ze tips om hun werk ergonomischer uit te voeren, bijvoorbeeld door gereedschap en toestellen correct te hanteren.

Voor chauffeurs staat in september een preventiedag op de planning. Daar zal naast een theoretisch luik rond onder meer een correcte zithouding ook aandacht zijn voor het ergonomisch in- en uitstappen van vrachtwagens en het openen en sluiten van containerdeuren.

Ergonomisch bureauwerk
​Volgens Van Thienen is het initiatief een win-win. “Onze werknemers hebben minder klachten, voelen zich beter en komen liever werken. En voor ECS is het voordelig om mensen langer en gezonder aan het werk te houden en zo uitval te voorkomen.” 

Op korte termijn wil ECS dit project verder uitrollen naar bedienden. “Daar was actief vraag naar”, weet Van Thienen. “We bieden nu al een korte opleiding aan rond ergonomisch werken aan een bureau tijdens de middagpauze. Bijkomend heeft ECS geïnvesteerd in kwalitatieve bureaustoelen en de medewerkers leren die juist af te stellen.”

Aansluitend op het ergocoachingtraject wordt een groepstraject uitgerold om werknemers te helpen bij het stoppen met roken. Dat komt er nadat rookpauzes afgeschaft werden. “We wilden niet zomaar de rookpauzes afschaffen zonder de rokers te helpen om te stoppen met roken. Hierbij is het heel belangrijk dat ze elkaar steunen, en dat gebeurt ook.”