ECS heeft het EcoVadis Platinum Label ontvangen. Met een score van 75 op 100 staat ECS in de top 1% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in de transportsector. De erkenning komt er op basis van de reeds geleverde inspanningen op het vlak van duurzamer transport, alsook het recent gepubliceerde duurzaamheidsrapport van ECS waarin het zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 uitzet.
 
EcoVadis is wereldwijd marktleider op vlak van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven, met een netwerk van meer dan 100.000 beoordeelde bedrijven. EcoVadis evalueert hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR) heeft geïntegreerd in hun bedrijfs- en managementsystemen. De methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen, waaronder het Global Reporting Initiative, het United Nations Global Compact en ISO 26000.
 
Nadat ECS eerder al het Silver en Gold Label ontving van EcoVadis, wordt de marktleider op het vlak van intermodale logistiek uit Zeebrugge nu beloond met het Platinum Label. Die erkenning betekent dat ECS zich mag rekenen tot de beste 1% van alle beoordeelde bedrijven binnen de sector post-, koeriers- en multimodaal vrachtvervoer. En dat in een periode waarin de logistiek met COVID-19 en Brexit heel wat uitdagingen kende.

Duurzaamheidsstrategie
Philippe Mathieu, CEO van ECS, is trots met het behaalde resultaat. “Het bevestigt de kracht van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie met horizon 2025. Daarin streven we naar een duurzame en efficiënte transitie van het goederenvervoer, van wegvervoer naar spoortransport. Als onderdeel van onze multimodale oplossingen biedt het spoorvervoer onze klanten een alternatief, terwijl het tegelijkertijd de CO2-uitstoot vermindert. We combineren een strategisch intermodaal netwerk, kosteneffectieve supplychainoplossingen en professionele inklaringsdiensten om de meest duurzame en betrouwbare logistiek te bieden waarbij onze klanten centraal blijven staan.”

" We combineren een strategisch intermodaal netwerk, kosteneffectieve supplychainoplossingen en professionele inklaringsdiensten om de meest duurzame en betrouwbare logistiek te bieden waarbij onze klanten centraal blijven staan. "
Philippe Mathieu - CEO

Innovatieve projecten
ECS wil een Europese leider zijn op het vlak van geïntegreerde supply chain en intermodale oplossingen. Duurzaamheid staat daarbij centraal. ECS noemt dit “CSR Logistics”: creating sustainable reliable logistics. Daarom wordt volop geïnvesteerd in automatisering en digitalisering om zo efficiënt mogelijk aan logistiek te doen.  Door een optimale planning op basis van data-analyse en artificiële intelligentie, wordt het transport van lege containers beperkt.  Als gevolg wordt minder onnodige CO2 uitgestoten en kan een tekort aan containers beperkt worden. Door in te zetten op dubbele ladingstapeling en optimale consolidatie werd het aantal vrachtwagentransporten sterk gereduceerd. Bovendien werkt ECS enkel met volle vrachten. 76 van de 220 koelopleggers werden uitgerust met zonnepanelen, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-voetafdruk aanzienlijk zijn verminderd. Dat resulteert in een jaarlijkse besparing van 1.000 liter brandstof per oplegger en een vermindering van de CO2-uitstoot met maar liefst 2.000 ton in tien jaar tijd.
 
In 2021 werden 2,5 miljoen containers vervoerd, waarbij 62 miljoen kilometer via het spoor werd afgelegd en 233.000 ton CO2-uitstoot vermeden werd ten opzichte van 2020. Innovatieve projecten zoals de in 2020 opgestarte inhouse douanedienst dragen verder bij tot de CSR-missie. In 2021 werden 268.043 geautomatiseerde uitvoeraangiften en 271.998 geautomatiseerde invoeraangiften afgehandeld. 
 
Inzetten op spoorverkeer
Bij ECS is men zich ervan bewust dat er in dit logistieke verhaal nooit 0% CO2-uitstoot zal zijn. Daarom wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk overbodige uitstoot, door in te zetten op duurzaamheid en efficiëntie. Als deel van hun multimodale oplossingen biedt ECS zijn klanten een alternatief via het spoor, en de energiecrisis en geplande CO2-taksen zullen de vraag naar  innovatieve, duurzame en efficiënte logistieke oplossingen bij zowel producenten als retailers verder versterken. ECS beschikt momenteel al over drie spoorverbonden magazijnen en in april 2023 opent een nieuw spoorverbonden highbay-magazijn de poorten in Zeebrugge.
 
“Onze strategische ambities beperken zich niet tot de financiële resultaten, maar omvatten ook de maatschappelijke belangen en het milieu. De crisissen van de voorbije jaren maken het behalen van duurzaamheidsdoelen niet eenvoudiger. Toch houdt ECS vast aan de vooropgestelde objectieven. Door in ons intermodale netwerk een modale shift van weg- naar spoortransport te creëren, het aantal lege kilometers te verminderen en duurzame logistieke oplossingen voor de geïntegreerde toeleveringsketen te creëren, kunnen wij de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen en bijdragen aan een beter milieu”, besluit Philippe Mathieu.
 
Het volledige duurzaamheidsrapport van ECS is te raadplegen via deze link.