ECS bestendigt positie als marktleider op vlak van supply chain logistics en intermodaal transport na succesvolle integratie 2XL

Zeebrugge, 2 april 2021 - ECS, de marktleider op vlak van supply chain logistics en intermodale transportoplossingen verstevigt zijn positie binnen de Europese logistiek. Vier jaar na de overname van concullega 2XL is de transitie naar een eengemaakt bedrijf met succes afgerond, ondanks de woelige Brexit-situatie. ECS profileert zich nadrukkelijk als handelspoort tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en ziet ook elders in Europa de mogelijkheid tot schaalvergroting. De kaap van 10.000 eigen containers is alvast genomen.

ECS startte haar logistieke activiteiten in Zeebrugge halfweg de jaren negentig en is ondertussen actief in 35 landen. Door de overname van het eveneens in Zeebrugge gevestigde 2XL kwam het zwaartepunt nog meer in de noordzeehaven te liggen, naast de tweede hoofdzetel Venlo als logistieke schakel in Nederland. Daardoor worden de relaties met het Verenigd Koninkrijk nog belangrijker. “Door de Brexit zijn we noodgedwongen een specialist geworden op vlak van handel met het Verenigd Koninkrijk”, vertelt Pieter Balcaen. Hij is samen met Kelly De Dijcker co-CEO van ECS. “Nu de overname van 2XL volledig afgerond is en we alle afdelingen geïntegreerd en eengemaakt hebben, staan we nog sterker als handelspoort tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie met twee producten: supply chain optimalisatie en intermodale volle ladingen.”

" Nu de overname van 2XL volledig afgerond is en we alle afdelingen geïntegreerd en eengemaakt hebben, staan we nog sterker als handelspoort tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie "
Pieter Balcaen, CEO

Een overname van deze grootteorde is niet vanzelfsprekend, weet Balcaen. “Veel overnames mislukken, of leiden tot twee of meer spelers die naast elkaar werken maar niet eengemaakt zijn. Die integratie is geslaagd, ondanks de moeilijke omstandigheden die de Brexit met zich meebracht.” Tijdens de overname werd tijdelijk de naam ECS2XL gebruikt, maar nu kiezen we overtuigd voor ECS. “We wilden één merknaam waar we als versterkt, ééngemaakt bedrijf konden achterstaan. Uiteindelijk hebben we, na een uitgebreid – en bij momenten al te creatief – proces, gekozen voor ECS, de gekende naam die garant staat voor degelijkheid en vertrouwen”, verduidelijkt Balcaen.

Diversificatie en schaalvergroting

Voor ECS biedt de afgeronde overname alvast verschillende voordelen: in de eerste plaats kunnen we door de combinatie van alle getalenteerde en gemotiveerde medewerkers samen een meer gediversifiëerde service bieden. “We kunnen nu efficiënter ladingen verschepen, consolideren en totaaloplossingen bieden, bijvoorbeeld aan de Britse retailmarkt en de Europese grootverladers. Dat gaat van aangepaste leveringen voor supermarkten tot goederen in massa aanleveren via ons eigen treintransport of individuele intermodale volle ladingen. Zowel ECS Supply Chain als ECS intermodal door-to-door transport zijn verder uitgebouwd. We zetten in op stockage, innovatieve transportmodi en cross-docking diensten.”

Met de overname achter de rug blikt ECS vooruit naar een schaalvergroting in de rest van Europa. Dichter bij huis in Zeebrugge biedt de fusie tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen mogelijkheden voor ECS, een integratie die Pieter Balcaen doet denken aan de eigen bedrijfshervorming. “Ik zie daarin grote voordelen. Antwerpen is voor ons een belangrijk treinknooppunt met goede verbindingen naar de rest van Europa. Bovendien is de schaal van de Antwerpse haven groter. We zien sinds de bekendmaking van de fusie al meer gigantische schepen aanmeren bij ons om goederen te lossen. Tot Antwerpen varen kost tijd, en die besparen ze door in Zeebrugge te lossen. Wij kijken er naar uit deze ladingen continentaal te leveren om zo verdere optimaliseringen te bekomen: maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons altijd op de eerste plaats.”

10.000 containers

Het versterkte ECS kan meteen een mijlpaal vieren: momenteel telt de fleet 10.000 containers, waarvan 2.000 gekoelde containers, de zogenaamde reefers, voor de TCL- markt (temperature controlled logistics). “Als je mij dat tien jaar geleden had verteld, had ik je nooit geloofd”, klinkt het bij een opgetogen CEO. “Wij blijven ons in de toekomst inzetten voor maatschappelijk verantwoord transport waarbij we zo veel mogelijk lege containers van de baan halen en zo veel mogelijk transport van de weg naar het spoor verschuiven, ondertussen zo’n 70 miljoen kilometer per jaar of al meer dan de helft van ons totaal aantal kilometer! Het spoor gebruiken is onze manier om CO2 sterk te reduceren – tot maar liefst  80% minder.”