ECS heeft 76 van haar 220 koelopleggers van zonnepanelen voorzien, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-voetafdruk van de koelunits aanzienlijk worden verminderd. Concreet levert dit een jaarlijkse besparing van 1.000 liter brandstof per trailer op, en een vermindering van de CO2-uitstoot met maar liefst 2.000 ton in 10 jaar.

Deze zonnepanelen passen perfect in wat we als de kern van onze missie beschouwen, het creëren van duurzame en betrouwbare logistiek. We streven er voortdurend naar kosteneffectieve, betrouwbare en milieuvriendelijke logistieke oplossingen aan te reiken. We noemen dat CSR Logistics: Creating Sustainable & Reliable Logistics.

De koelopleggers die zijn uitgerust met zonnepanelen zullen onderweg een bron van duurzame stroom hebben, waardoor de accu langer meegaat en het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden verminderd. Zo verhogen we niet alleen onze operationele efficiëntie, maar verkleinen we tegelijk de ecologische voetafdruk en dragen we bij aan de strategische duurzaamheidsdoelen.

"Als logistieke dienstverlener erkent ECS de milieu-impact van onze activiteit, en hebben we steeds onze verantwoordelijkheid genomen om deze impact zoveel mogelijk te beperken. Focus op en verbetering van duurzaamheid hebben altijd deel uitgemaakt van onze dagelijkse werking en strategische beslissingen,” onderstreept Jonas Van Den Broucke, technisch wagenparkbeheerder bij ECS.

ECS begon met een test van zes maanden, waarbij eerst vier koelopleggers met zonnepaneel werden gevolgd op vier verschillende routes door Europa. Met het tracking-systeem konden we op afstand de acculading en het brandstofverbruik volgen. We vergeleken de resultaten met de prestaties van vier andere opleggers in onze vloot, op vergelijkbare routes maar zonder zonnepaneel. Zo konden we aantonen dat de installatie van zonnepanelen tot 1.000 liter brandstof per jaar per trailer bespaart. De rest van onze vloot zal de komende jaren vernieuwd worden en systematisch uitgerust worden met zonnepanelen.